کلنیک تخصصی لاغری و تغذیه

فرم ثبت درخواست (تکمیل اطلاعات شخصی)

مشخصات شخصی خود را وارد نمایید

  • قوانین را مطالعه کرده و با تمام قوانین موافقم.

جدول مشخصات پکیج‌ها

تمام پکیج های بیش از یک جلسه، شامل مشاوره و ارائه رژيم غذايى توسط پزشك متخصص تغذيه و آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) در ابتدا و انتهاى دوره جهت مقايسه بازدهی پکیج مربوطه بصورت رایگان میباشد.
پکیج‌های تک جلسه، تنها شامل آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) بصورت رایگان میباشد.
مدت زمان هر جلسه 20 دقیقه میباشد.

توضیحات EMS CAVITATION RF برنامه غذایی آنالیز بدنی قیمت
تعیین وقت قبلی برای يك جلسه مشاوره و تست رايگان EMS 10 دقیقه -
پکیج شماره یک (10 جلسه EMS) + برنامه غذایی و آنالیز توده بدنی رایگان 10 جلسه -
پکیج شماره دو (10 جلسه CAVITATION) + برنامه غذایی و آنالیز توده بدنی رایگان 10 جلسه -
پکیج شماره سه (10 جلسه RF) + برنامه غذایی و آنالیز توده بدنی رایگان 10 جلسه -
پکیج شماره چهار (20 جلسه EMS + CAVITATION) + برنامه غذایی و آنالیز توده بدنی رایگان 10 جلسه 10 جلسه -
پکیج شماره پنج (20 جلسه EMS + RF) + برنامه غذایی و آنالیز توده بدنی رایگان 10 جلسه 10 جلسه -
پکیج شماره شش (20 جلسه CAVITATION + RF) + برنامه غذایی و آنالیز توده بدنی رایگان 10 جلسه 10 جلسه -
پکیج شماره هفت (20 جلسه EMS + CAVITATION + RF) + برنامه غذایی و آنالیز توده بدنی رایگان 10 جلسه 5 جلسه 5 جلسه -
پکیج شماره هشت (1 جلسه EMS) + آنالیز توده بدنی رایگان 1 جلسه -
پکیج شماره نه (1 جلسه CAVITATION) + آنالیز توده بدنی رایگان 1 جلسه -
پکیج شماره ده (1 جلسه RF) + آنالیز توده بدنی رایگان 1 جلسه -

راهنماراهنمای خدمات و پکیج‌های بادی‌ویژن.

سیستم EMS چیست و چگونه کار میکند؟

پکیج‌های تک جلسه فقط شامل آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) بصورت رایگان میباشد. مدت زمان هر جلسه 20 دقیقه میباشد.

فایده پکیج های ترکیبی چیست؟

پکیج‌های تک جلسه فقط شامل آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) بصورت رایگان میباشد. مدت زمان هر جلسه 20 دقیقه میباشد.

آیا با سیستمهای شما لاغر میشوم؟

پکیج‌های تک جلسه فقط شامل آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) بصورت رایگان میباشد. مدت زمان هر جلسه 20 دقیقه میباشد.

مزایای استفاده از سرویسهای شما چیست؟

پکیج‌های تک جلسه فقط شامل آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) بصورت رایگان میباشد. مدت زمان هر جلسه 20 دقیقه میباشد.

در صورت پشیمان شدن آیا پول مرا پس میدهید؟

پکیج‌های تک جلسه فقط شامل آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) بصورت رایگان میباشد. مدت زمان هر جلسه 20 دقیقه میباشد.

امکانات شما در چه حدود است؟

پکیج‌های تک جلسه فقط شامل آناليز تخصصى تركيب بدنى بوسيله دستگاه (Body Composition Analyzer) بصورت رایگان میباشد. مدت زمان هر جلسه 20 دقیقه میباشد.

Back to Top